Logo - E-Bradavice

Inzeráty


Profesorská místaPodmínky pro příjem profesorů (platné stále).

Do funkce profesorů přijímáme pouze studenty, kteří:
- alespoň dva školní roky studovali na této škole, dokončili nebo do konce školního roku dokončí druhý ročník, to znamená, že postoupí ze svého povinného předmětu a nepropadnou
- neměli žádné kázeňské prohřešky a tresty
- a jejich docházka v povinném předmětu bude alespoň 75%
.

Přijímáme studenty od 16 let reálného věku (v době zahájení školního roku)
Žadatelé, kteří za účelem podvodného získání místa zatají svůj skutečný věk, budou po zjištění této skutečnosti ze školy smazáni bez možnosti návratu.


DALŠÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BUDE OTEVŘENO OPĚT V ČERVNU.
Ostatní zaměstnanecká místa


Inspektoři

Podmínkou pro přijetí je vykonávání funkce profesora nebo jiného zaměstnance v minulosti či současnosti, denní alespoň hodinová přítomnost na netu a přirozený respekt mezi studenty i profesory, věk alespoň 17 let (přednost bude dána dospělým žadatelům).
U současných studentů (tedy zaměstnanců v minulosti) požadujeme docházku na PP alespoň 75%.

Do přihlášky udejte důvod, proč jste se rozhodli tuto funkci vykonávat, váš reálný věk, ročník, ve kterém studujete a povinný předmět včetně profesora u něhož ho studujete.

Přijat bude 1 inspektor.

Žádosti zasílejte na mail EBskola@seznam.cz


Správce kvízů

Podmínkou je studium alespoň jeden rok, častá přítomnost na netu, přirozená inteligence a schopnost vkládat kvízy zaslané studenty v rámci soutěže, hodnotit poslané kvízy, především jejich strukturu a obtížnost, tedy znalost problematiky HP a další fantasy literatury. Dále je požadována velmi dobrá znalost pravopisu, věk alespoň 16 let a v případě studenta docházka v povinném předmětu alespoň 80%. Do přihlášky udejte váš reálný věk.

Funkci může provozovat stávající zaměstnanec i jako vedlejší pracovní poměr.

Přijat bude 1 správce kvízů.

Žádosti zasílejte na mail EBskola@seznam.cz


Správce Příčné ulice

Podmínkou je studium alespoň dva roky, častá přítomnost na netu, aktivita v koleji nebo práce jako funkcionář koleje, znalost práce v grafickém programu.
Správce Příčné ulice bude zodpovídat za zboží v obchodech, bude vytvářet obrázky - viněty do Příčné ulice a vkládat je do databáze.
Do přihlášky udejte důvod, proč jste se rozhodli tuto funkci vykonávat a váš reálný věk.

Funkci může provozovat stávající zaměstnanec i jako vedlejší pracovní poměr.

Přijat bude 1 správce.

Žádosti zasílejte na mail EBskola@seznam.cz


Správce Pamětní síně

Podmínkou je studium alespoň dva roky, častá přítomnost na netu, aktivita v koleji nebo práce jako funkcionář koleje, znalost práce v grafickém programu.
Správce bude pověřen přepracováním Pamětní síně a její další správou (dotazy u ředitelky školy).
Do přihlášky udejte důvod, proč jste se rozhodli tuto funkci vykonávat a váš reálný věk.

Funkci může provozovat stávající zaměstnanec i jako vedlejší pracovní poměr, může ji vykonávat i student nebo absolvent.

Přijat bude 1 správce.

Žádosti zasílejte na mail EBskola@seznam.cz 

Serverový čas 01:30:20 | Stránka načtena za 11 ms.
Created by Gobie & Studna & JiKo & JS © 2003 - 2019 | All rights reserved
| Nahoru | Zpět Verze 8.3