Logo - E-Bradavice

Inzeráty


Profesorská místaPokyny pro absolventy předběžného přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří prošli předběžným řízením, jsou povinni nejpozději do 12. ledna/28. června vypracovat a zaslat závaznou přihlášku, na tentýž mail jako předběžnou žádost.

Ta musí obsahovat:

- vaši přezdívku na EB a ve kterém jste ročníku

- osnovy vašeho předmětu

první rok podrobně rozpracovaný, tedy na jednotlivé hodiny, to znamená 14 hodin výuky (včetně opakování a postupových zkoušek), další 2 roky stačí rámcově, tedy jen obsah výuky těchto ročníků, co by se v jednotlivých ročnících mělo probírat, pár větami každý ročník.

Nezapomeňte, že jsme čarodějnická škola, tudíž i výuka, která má vztah k mudlovské, musí být uzpůsobena tak, jak by ji asi vyučovali ve skutečné bradavické škole, měla by vynechat ryze mudlovskou problematiku, která nemá žádný vztah ke světu čar a kouzel.

- 2 ukázkové (vzorové) výukové hodiny prvního ročníku (kromě hodiny úvodní, testů a hodiny závěrečné)

celé dopodrobna zpracované, jak budou probíhat - včetně oslovení studentů, celého výkladu, procvičování a domácího úkolu!!!!

Součástí přípravy samozřejmě nejsou žádné odpovědi či jiné reakce studentů, pouze vaše. Nezapomeňte, že hodina trvá přibližně 45 minut, tak aby to časově odpovídalo. Každá hodina by měla být obsahově jiná, aby bylo možno posoudit kvalitu výuky, pokud bude v hodinách hra, použijte v jedné z ukázkových hodin tuto hru například, nebo jednu hodinu udělejte výkladovou a druhou praktickou. S ukázkovými hodinami si dejte opravdu záležet, mělo by to být to nejlepší, co na vašich hodinách poté opravdu uvidíme.

- esej "Proč jsem se rozhodl(a) dělat dráhu profesora"

proč jste se rozhodli vykonávat profesorské povolání, proč zrovna tento předmět, jak dlouho se o předmět a jeho problematiku zajímáte" - 200 až 500 slov (vše musí být gramaticky správně, bereme pouze slušně vzdělané lidi, kteří umějí psát).

Předběžné přijímací řízení již bylo skončeno, neposílejte žádné další žádosti, tyto pokyny jsou POUZE pro ty kteří PROŠLI PŘEDBĚŽNÝM ŘÍZENÍM !!! a dostali o tom zprávu na svoji mailovou adresu nebo do SP
Zaměstnanecká místa


Inspektoři

Podmínkou pro přijetí je vykonávání funkce profesora nebo jiného zaměstnance v minulosti či současnosti, denní alespoň hodinová přítomnost na netu a přirozený respekt mezi studenty i profesory, věk alespoň 17 let (přednost bude dána dospělým žadatelům).
U současných studentů (tedy zaměstnanců v minulosti) požadujeme docházku na PP alespoň 75%.

Do přihlášky udejte důvod, proč jste se rozhodli tuto funkci vykonávat, váš reálný věk, ročník, ve kterém studujete a povinný předmět včetně profesora u něhož ho studujete.

Přijat bude 1 inspektor.

Žádosti zasílejte na mail EBskola@seznam.cz 

Serverový čas 05:35:12 | Stránka načtena za 31 ms.
Created by Gobie & Studna & JiKo & JS © 2003 - 2021 | All rights reserved
| Nahoru | Zpět Verze 8.3