Logo - E-Bradavice

Inzeráty


Profesorská místaPokyny pro absolventy předběžného přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří prošli předběžným řízením, jsou povinni nejpozději do 25. června vypracovat a zaslat závaznou přihlášku, na tentýž mail jako předběžnou žádost.

Ta musí obsahovat:

- vaši přezdívku na EB a ve kterém jste ročníku
- osnovy vašeho předmětu na 3 školní roky (první rok podrobně rozpracovaný, tedy na jednotlivé hodiny, další 2 stačí rámcově, tedy jen obsah výuky těchto ročníků), to znamená na každý rok 14 hodin výuky (včetně opakování a postupových zkoušek), konkrétní témata jednotlivých hodin, to znamená že např. 1-5 hodina - Osobnosti Starověkého Řecka je nicneříkající.
- 2 ukázkové výukové hodiny (kromě hodiny úvodní, testů a hodiny závěrečné), celé dopodrobna zpracované, jak budou probíhat - včetně oslovení studentů, celého výkladu, procvičování a domácího úkolu!!!! Součástí přípravy samozřejmě nejsou žádné odpovědi či jiné reakce studentů, pouze vaše. Nezapomeňte, že hodina trvá přibližně 45 minut, tak aby to časově odpovídalo. Každá hodina by měla být obsahově jiná, aby bylo možno posoudit kvalitu výuky, pokud bude v hodinách hra, použijte v jedné z ukázkových hodin tuto hru například.
- esej "Proč jsem se rozhodl(a) dělat dráhu profesora" - proč jse se rozhodl/a vykonávat profesorské povolání, proč zrovna tento předmět, jak dlouho se o předmět a jeho problematiku zajímám" - 200 až 500 slov (vše musí být gramaticky správně, bereme pouze slušně vzdělané lidi, kteří umějí psát).

Předběžné přijímací řízení již bylo skončeno, neposílejte žádné další žádosti, tyto pokyny jsou POUZE pro ty kteří PROŠLI PŘEDBĚŽNÝM ŘÍZENÍM !!! a dostali o tom zprávu na svoji mailovou adresu nebo do SP
Zaměstnanecká místa


Pozice zaměstnanců jsou momentálně obsazeny.


Ostatní


Správce Příčné ulice

Podmínkou je studium alespoň dva roky, častá přítomnost na netu, aktivita v koleji nebo práce jako funkcionář koleje, znalost práce v grafickém programu.
Správce Příčné ulice bude zodpovídat za zboží v jednotlivých obchodech, bude vytvářet obrázky dárků - viněty do Příčné ulice a nové hábity, tedy png obrázky, uploadovat obrázky na web a vkládat je do databáze.
Do přihlášky udejte důvod, proč jste se rozhodli tuto funkci vykonávat a váš reálný věk.

Funkci může provozovat stávající zaměstnanec jako vedlejší pracovní poměr nebo student jako vedlejší činnost.

Přijat bude 1 správce.

Žádosti zasílejte na mail EBskola@seznam.cz 

Serverový čas 06:57:20 | Stránka načtena za 11 ms.
Created by Gobie & Studna & JiKo & JS © 2003 - 2019 | All rights reserved
| Nahoru | Zpět Verze 8.3