Logo - E-Bradavice

Školní řád

1. Úvodní ustanovení

1.1 Komu je škola určena

Bradavická střední škola je určena zájemcům o studium magie a dalších obecných předmětů od 12 let (zaregistrovat se mohou i mladší, ale vzhledem k náročnosti studia mladší věk nedoporučujeme) bez omezení horní hranice věku. Podmínkou je zájem o svět magie, o dění ve škole a pravidelné navštěvování alespoň jednoho předmětu výuky na online hodinách.

1.2 K čemu slouží školní řád

Školní řád slouží k obeznámení studentů, učitelů, případně dalších zaměstnanců školy s Pravidly školy. Jelikož chceme spolu dobře vycházet, musíme dodržovat nějaký řád (pravidla). Kdo tato pravidla poruší, bude potrestán a budou následovat příslušné sankce, jak na jeho osobě, tak na celé jeho koleji.

1.3 Základní pravidla

Studenti jsou povinni si po přihlášení zakoupit pomůcky do školy, dále jsou povinni svým jednáním nepoškozovat svou kolej a naopak se snažit získat co nejvíce bodů (ovšem bez podvádění). Kolej, která nasbírá největší počet bodů, získá na konci Školního roku "Školní pohár". Nezapomeňme však, že body zde nejsou to nejdůležitější. Účelem zde je hlavně zábava.

1.4 Dotazy

Dotazy na předměty a k výuce směřujte učitelům do jejich kabinetu. Dotazy na školu a její fungování prefektům, primusům a ředitelům kolejí do kolejního fóra a teprve ty složitější do Dotazů a chyb, neregistrovaní do Návštěvní knihy. Několik zodpovězených otázek naleznete v INFO - FAQ (Často kladené dotazy)

1.5 RPG

Tato škola není založena na striktním RPG (hra na hrdiny, zde myšleno jako striktní hra na čaroděje), tudíž na chatech a ve fórech je možné v hovoru probírat rozdílná, tedy i mudlovská témata.
Pokud však RPG hrajete, je nutné zachovávat svět HP a magie, zde jste všichni studenti a pedagogové školy čar a magie, tudíž zde logicky nestudují žádné celé rodiny včetně prababiček a pradědečků, upíři a jiné nečarodějnické bytosti, není zde možno "rodit děti", "jezdit v letadle či traktoru" apod., neboť tyto věci nepatří do světa čar a magie a už vůbec ne na školu čar a magie.

Oficiální sňatky mohou uzavírat pouze pedagogové a studenti ve věku od 18 let.


2. Registrace

2.1 Otevření registrace

V určitém období (většinou koncem srpna a v polovině února) škola otevře registraci nových studentů

2.2 Jak se zaregistrovat

Zájemce o registraci ve škole je povinen vyplnit pravdivě registrační údaje v registračním formuláři. Kouzelnické jméno je nick, který bude student na škole používat, musí mít minimálně 2 a maximálně 3 slova. Je zakázáno používání příjmení jmen z knih o HP a některá další, jako například Gobie. Jméno nesmí být nesmyslné a musí začínat velkými písmeny, představuje jméno a příjmení (v tomto pořadí). Výsledkem registračního procesu je i budoucí zařazení studenta do koleje na základě vyplnění registračního dotazníku. Je zakázáno se současně registrovat vícekrát!!! Kdo tak učiní, bude okamžitě vyloučen a současně s tím mu bude zablokována nová registrace.

2.3 Co po registraci

Student se přihlásí a vstoupí do hostince U Děravého kotle, ve kterém registrace probíhá, jako čekatel - nováček. Nakoupí si na Příčné ulici pomůcky do školy, pokud chce. Malou částku peněz může získat při registraci a další si může vydělat na brigádě v hostinci, později ve škole v Hagridově boudě a při některých soutěžích a dalších aktivitách, které se mohou měnit rok od roku. V Nastavení se může podívat, kolik čeho má. Získávat body může student až po odjezdu do školy a zahájení školního poháru. Informace naleznete v menu Soutěže a Body. Do Prasinek mohou studenti od 3. ročníku.

2.4 Vstupní esej/test

Čekatel je povinen v době 3-5 dní od registrace - podmínky jsou vždy upřesněny na hlavní nástěnce (nejpozději ale do ukončení - 1 den před odjezdem na hrad) vypracovat Vstupní esej nebo test.

Podrobnosti jsou uvedeny na hlavní nástěnce vždy po otevření registrace.

Schválení či neschválení eseje/testu provede k tomu určený pracovník školy. Neschválené eseje/testy si mohou čekatelé opravit nejpozději do doby určené opět na nástěnce, většinou je to cca 3 dny před odjezdem na hrad, potom již to nebude možné. Bez schválené eseje/testu se student nestane novicem a bude ze školy poté smazán.

2.5 Změna registračních údajů

Změna základních registračních údajů jako jméno a id není možná. V případě překlepu, či nedodržení interpunkce a velkých začátečních písmen bude uživatel automaticky přejmenován za manipulační poplatek 20 galeonů. V případě nepovoleného jména bude uživatel upozorněn a může si nechat nick změnit za manipulační poplatek 50 galeonů u administrativního správce nebo zaměstnance zodpovědného za nicky (pokud není určen, u ředitele školy). Změna nicku z jiných důvodů stojí 500 galeonů a lze ji provést pouze do konce prázdnin v období po registraci. V průběhu školního roku a v dalších letech již možná není. Výjimku tvoří změna jména u zaměstnanců při nástupu do funkce nebo v případě reálné svatby s dalším obyvatelem hradu. Tuto změnu je možno provést pouze na začátku roku před zahájením výuky, protože změna by ovlivnila zápisy v třídní knize. Ostatní registrační údaje lze měnit v Nastavení.

2.6 Ztráta či zapomenutí hesla

Při ztrátě hesla je nutno zažádat o vygenerování nového a jeho zaslání ve Vstupní bráně "Pokud jste zapomněli heslo?" a uvést mail zadaný při registraci. Na tento mail bude heslo zasláno.


3. Všeobecná ustanovení

3.1 Propagace

V celém objektu školy platí přísný zákaz propagace jiných internetových škol, jakýmkoli způsobem. Nedodržení zákazu znamená postih 50 bodů, opakovaná propagace vyloučení ze školy. To platí rovněž i pro propagaci vlastních projektů konajících se mimo EB, na které tímto způsobem na půdě školy získáváte účastníky ať už v soví poště nebo na kolejce či jinak.

3.2 Zákazy

Ve škole je zakázáno běhat nahý. U Madam Malkinové v Příčné ulici si můžete koupit oblečení (školní hábit nebo zimní oblečení), které vám vydrží přibližně 100 školních dnů, pokud nebude zničeno nějakou náhodnou událostí. Poté se vám zničí. Každé další přihlášení bez oblečení vám automaticky odebírá 5 bodů, pracovníkům školy 20 galeonů, pobyt bez oblečení na škole je trestán finanční pokutou.

V celém objektu školy platí přísný zákaz používání vulgárních slov. Nedodržení se trestá odebráním 20 bodů. Za opakované vulgárnosti může následovat pokuta 40 bodů. Vulgarita na profesora je jedním z nejhorších prohřešků a při vícenásobně opakovaném odebrání bodů (10, podruhé 7, potřetí 5) je trestána Azkabanem.

Ve Velké síni a ostatních místnostech školy platí zákaz popíjení alkoholu, požívání drog a jiných návykových látek. Pokud bude někdo přistižen, bude mu odebráno 15 bodů. Zákaz alkoholu se nevztahuje na plesy a slavnosti organizované profesory a povolené ředitelstvím školy a na chat Za školou, který slouží k odreagování studentům.

Dále platí zákaz pořvávání na chatech (používání velkých písmen) krom famfrpálového hřiště, bradavického jezera a pozemků Za školou. Tento zákaz se nevztahuje na profesory, primuse a prefekty, kteří toho mohou využít v nutných případech. Rovněž platí přísný zákaz tapetování (odesílání jednoho příspěvku vícekrát) a také mnohonásobného bezhlavého popíjení a jedení bez dalšího RPG a komunikace v chatu. Za opakované porušení následuje opět odebrání 15 bodů.

Speciálním chatem je ošetřovna, která slouží k odpočinku a čerpání energie pro oslabené a nemocné. Tato výhoda je kompenzována zvýšenou přísností, proto kterékoliv z výše uvedených porušení je trestáno odebráním 50 bodů.

Zakázané kletby (Avada Kedavra, Crucio, Imperio) a kouzla ohrožující ostatní, nejsou tolerovány nikde a použití těch zakázaných se trestá Azkabanem, za ostatní je odebráno 20 bodů.

Na chatech je zakázáno veřejné (tedy nešeptané) projevování sexuálního chování (krom líbání a nevinných projevů lásky) profesorů i studentů vzhledem k navštěvování webu nezletilými.

V soví poště je z důvodu zahlcení databáze zakázáno mnohonásobné zasílání soukromých informací a dotazníků (tedy věcí nesouvisejících s výukou) všem nebo podstatné většině obyvatel hradu nebo opakované mnohonásobné zasílání stejného dopisu jedné osobě, tedy spam. Nedodržení tohoto zákazu bude potrestáno zadržením poštovní sovy a tím zablokováním komunikace soví poštou.

Studenti prvních ročníků nesmějí bez dozoru létat na koštěti a to nikde v prostorách hradu.

Na škole je též zakázáno používání automatického obnovování stránky z důvody udržení stálého přihlášení bez jakékoliv činnosti a zneužívání chyb (bugů) v programu ke svému obohacení. Tato provinění budou při namátkovém zjištění potrestány pokutou či jiným omezením.

3.3 Povinnosti studentů

Každý student je povinen přihlásit se nejméně na jednu hodinu jakéhokoliv předmětu (kromě kurzů, které nepatří do pravidelné výuky). Na tyto hodiny musí student pokud možno pravidelně chodit, vypracovávat domácí úkoly a poslouchat pokyny profesora. Na konci školního roku dostane student z daného předmětu vysvědčení.

Pro studentstvo platí, že je podřízeno veškerému profesorskému sboru, zejména Vedení školy.
Ve výuce student oslovuje profesora titulem pane profesore/slečno(paní) profesorko nebo lorde/lady a je povinen mu vykat, pokud profesor SÁM nenabídne studentům tykání, což je jeho právo na hodinách i mimo ně, pravidlem je ovšem vykání nováčků ve škole první rok a vykání všech na hodinách prvních ročníků, aby to za a) na hodinách nevypadalo jako na hřišti (samozřejmě famfrpálovém), ale také za b) pro vytvoření potřebného odstupu mezi profesorem a studentem vzhledem k tomu, že mezi profesory odcházejí studenti z kolejí.

Profesor studenta oslovuje jménem a tyká mu, stejně jako si tykají studenti mezi sebou, pokud sám nechce používat z nějakého důvodu vykání. Vykání ze strany studenta platí i pro ostatní zaměstnance školy. Při porušení tohoto nařízení je student potrestán odnětím 10 bodů.

Student, který postoupí do 8. ročníku, se připravuje na zkoušku (zkoušky) NKÚ a zároveň je povinen navštěvovat alespoň jednu hodinu dalšího předmětu. Po vykonání zkoušky se může rozhodnout, zda zůstane studentem, bude pokračovat ve výuce a připravovat se na další zkoušky nebo se stane absolventem.

Zkoušku NKÚ NENÍ student povinen absolvovat, je to jen jeho rozhodnutí, je na ní ale závislé případné opakování výuky předmětu znovu od prvního ročníku a účast na zkoušce OVCE.
Po složení zkoušky NKÚ z některého předmětu se může přihlásit na zkoušky OVCE, jejichž složením se stane absolventem školy.

3.4 Povinnosti profesorů

Profesor je svým chováním a mluvou povinen jít vzorem studentům. Je přímo podřízen vedení školy a inspektorům a jeho úkolem je krom výuky dbát na dodržování kázně studentů na chatech i v dalších prostorách školy.

3.5 Tresty a mazání

Pokud se student prohřeší proti školnímu řádu, zakázanou kletbou či vícenásobnou vulgaritou a porušováním pravidel, může být inspektorem a nebo ředitelem poslán do Azkabanu.
1. trest v Azkabanu - nemožnost se přihlásit do školy po dobu 2 dnů, 2. trest - nemožnost se přihlásit po dobu 4 dnů a zákaz navštěvování chatů po zbytek školního roku, 3. trest - vyloučení ze školy a ban ip.

Pokud počet bodů studenta přesáhne hranici -50, bude vyloučen ze školy.

Za neaktivitu (doba posledního přihlášení) trvající déle než-li 30 dní (kromě období prázdnin a prvních 14 dnů školního roku), je dotyčná osoba smazána ze školy (pro studenty s nula nebo mínusovými body platí doba 20 dní). Do neaktivity se nepočítá období řádně nahlášené dovolené.

Je zakázáno založení či vlastnění více než jednoho účtu (jedním člověkem, nezáleží na počítači) a jakékoliv přihlášení do cizího účtu, i za předpokladu, že to majitel povolil => NIKDY (zjištění navštěvování cizího účtu bude potrestáno odnětím 200 bodů u obou účtů a opakované bude bráno jako mulťáctví a jako mulťáctví potrestáno).

Vlastnění více účtů je nejzávažnější přestupek ve škole. Takový student (zaměstnanec) se nazývá mulťák. Trestem za mulťáctví a je smazání všech zúčastněných účtů bez možnosti odvolání a zabanování ip adresy.

Též je zakázáno věnování účtu jinému studentovi za účelem podvodného studia od vyššího ročníku, nebo za účelem získání místa po uzavření registrace. I tento přestupek je trestán smazáním účtu a zabanováním ip adresy.

3.6 Zmražení účtu

V případě přechodných potíží (nepřístupnost na internet, zdravotní potíže ap.) lze zažádat o zmražení účtu.
Toto zmražení se provádí POUZE na celý školní rok (případně jeho zbytek) a mohou o něj zažádat studenti v průběhu roku až do konce května/listopadu nebo zaměstnanci před zahájením školního roku.

Zmražení účtu provádí studenti ve svém nastavení volba Zrušit/zmrazit účet.

O zmražení nelze požádat ve dvou za sebou následujících školních letech, vždy je nutné mezi nimi alespoň jeden rok být aktivní a též si o zmražení nemůže zažádat ten, kdo je závazně přihlášený na zkoušky NKÚ.

Zmražením účtu přichází obyvatel o své dráčky, kteří jsou věnováni do dračí rezervace. Zmražení obyvatelé se mohou o víkendech a vybraných svátcích přihlásit do školy jako návštěvníci.

Nováčci mohou o zmražení z logických důvodů zažádat až od 60. dne pobytu na hradě, dříve jen z vážných důvodů zasláním žádosti o zmražení ředitelce školy.

3.7 Deaktivace účtu

V případě déletrvajících potíží lze zažádat o deaktivaci účtu.
Tato deaktivace se provádí na minimálně jeden kalendářní rok (počítáno samozřejmě se zbytkem případně odchozeného období) a mohou o něj zažádat studenti v průběhu roku nebo zaměstnanci před zahájením školního roku.

O deaktivaci účtu je nutné zažádat ředitelku školy, ta poté deaktivaci provede.

Deaktivací účtu přichází obyvatel o všechna svá zvířata a domácího skřítka a nemá právo se do školy v tomto období přihlásit. O zrušení deaktivace je poté nutné zažádat na mail profes@seznam.cz s poznámkou v návštěvní knize pro jistotu.

O zrušení deaktivace lze zažádat pouze o prázdninách, nelze to provést v průběhu školního roku.


4. RPG

Přestože tato škola není založena na striktním RPG, tedy není zde zakázáno se bavit o reálném světě, mudlškole apod., ani není nutné dodržovat striktní pravidla psaní RPG, během svého vývoje dosáhla jisté optimální úrovně RPG, tudíž pokud RPG CHCETE používat, platí zde základní pravidla:

1. zcela logicky nemůžete používat předměty, které na škole nejsou, tedy traktory, letadla, auta a další podobné věci ze světa mudlů

2. nemůžete vlastnit zvířata, která nemáte v majetku, tedy která jste si nekoupili nebo nevyhráli například v tombole

3. na hodinách by měli profesoři používat RPG v rámci hodiny, tedy nevyučovat stylem - najděte si to na netu apod. Vždy je nutné výuku prezentovat tak, že jsme na čarodějnické škole a věci si RPG nějak upravit či vymyslet

4. nezapomínejte, že na hradě z důvodu ochranných kouzel nefunguje elektřina, ne že bychom byli ve středověku, ale z toho důvodu, že tam prostě není možné ji nijak přivést přes zabezpečovací kouzla hradu. Takže elektrické spotřebiče, potažmo samozřejmě počítače a také mobily závislé na signálu, tu prostě nefungují

5. pokud v rámci RPG něco někde zničíte, poškodíte nebo jinak změníte, je nutné to nějak napravit, jinak počítejte s RPG trestem, není to trest do vašich normálních trestů spadající do oblasti zákazů, ale pouze logická reakce na vaše RPG :)

6. pokud se rozhodnete pro své vlastní RPG, bude to samozřejmě RPG odpovídající naší škole a vašemu postavení a chatu, na kterém probíhá, to znamená, že na chatu Jezero nebudete předvádět RPG z Godrikova dolu například. Jedinou výjimku tvoří chat Za školou, kde si tyto chybějící prostory můžete nahradit, protože je to chat trošku neobvyklý a svým způsobem volný.

Nicméně pokud jste za školou, nemůžete ani tak dělat a čarovat RPG nesmysly, můžete za to odletět k jezeru :)

7. To samé platí samozřejmě i pro RPG fora pro prázdninový pobyt, jako Bradavický expres, Děravý kotel, nádraží apod.

Použití RPG:

RPG příspěvky píšete ve třetí osobě a přítomném čase, činnost ohraničujete pomocí znaku *, přímou řeč nebo myšlenky píšete obyčejným písmem.

Tedy například: *Vejde do místnosti a usadí se na křeslo.* To je ale krásný den, co? *Když se nikdo neozývá, pomyslí si pro sebe.* To jsou ale ignoranti.

Vždy píšete jen to, co děláte či si myslíte jen vy sami (případně vaše zvířátko apod.), nemůžete ale psát za jiné osoby registrované na hradě.


5. Funkce

5.1 Absolvent

Absolventem se stává z vlastního rozhodnutí student 8. ročníku, který již nemůže či nechce navštěvovat výuku a vypracovávat domácí úkoly, ale chce se stále zapojovat do ostatní činnosti na hradě a který pro tento způsob hradního života absolvuje zkoušku OVCE, nejvyšší a poslední zkoušku této školy.

Absolvent již není povinen navštěvovat hodiny a ani se již neúčastní dalších zkoušek NKÚ (stávající absolventi pouze po složení zkoušek OVCE).
Absolvent však je nadále aktivním obyvatelem hradu, účastní se her a aktivit na hradě a zůstává ve své rodné koleji, kde může působit například jako poradce, pomocník KŘ či patron nováčků, ale jeho body se již NEPOČÍTAJÍ do školního poháru, tudíž není omezován požadovanou aktivitou kvůli ŠP, nemůže vykonávat funkci primuse ani prefekta, ale může hrát famfrpál za svoji kolej (nemůže vykonávat funkci kapitána), nebo se začne podílet na chodu hradu a stává se zaměstnancem.

Pokud se absolvent rozhodne, i přes právo nenavštěvovat již výuku, studovat nějaký předmět, může tak učinit pouze osobně u profesora předmět vyučujícího, pokud má na hodině volno, aby nezabíral studijní místo běžným studentům.

Absolvent narozdíl od ducha podléhá pravidlům o aktivitě, tudíž se do školy musí pravidelně přihlašovat a měl by se do činnosti na hradě i zapojovat. Absolvent, který nebude toto pravidlo respektovat a stane se neaktivním, bude převeden na ducha.

5.2 Prefekt

Funkce prefekta je základní funkcí mezi studentstvem. Prefekt je výše postavený student koleje, jenž se podílí na udržování chodu koleje. Náplní jeho funkce je především pomoc novým studentům, kterým je povinen kdykoli poradit ve věcech, které jsou pro nováčky neznámé. Může odebírat body za porušování Školního řádu a kázeňské přestupky, nemůže však body přidávat. Podílí se na kontrolní činnosti kontrolou bradavických chatů (pokud je prováděna) a zodpovídá za "provoz" v kolejní místnosti, především by měl podporovat a sám vykonávat aktivní činnost v kolejce.

Je podřízen primusovi a Řediteli koleje. Student ve funkci prefekta jde příkladem ostatním, pokud toto nečiní, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí Ředitele koleje nebo ředitele školy zbaven funkce.

Prefektem se může stát student po dokončení 1. a vyššího ročníku. Prefekt se zavazuje ke zvýšené aktivitě a denní pomoci kolejnímu řediteli.

Prefekty navrhuje Ředitel koleje a schvaluje vedení školy, rovněž může být zveřejněna anketa pro studenty i pedagogy, která o tomto místě rozhodne. Prefekt zůstává ve funkci do doby odvolání kolejním ředitelem, který musí uvést vedení školy důvody k odvolání, nebo do doby, kdy se sám rozhodne funkci dále nevykonávat, což by mělo být v průběhu prázdnin, ne ve školním roce. V případě změny KŘ je tento oprávněn navrhnout nové prefekty dle vlastní volby.

5.3 Primus

Funkce primuse je nejvyšší funkcí mezi studenty. Primus je nejvýše postavený student koleje, společně s prefekty a Ředitelem koleje se podílí na chodu koleje. Náplní jeho funkce je především komunikace mezi Ředitelem koleje a kolejí samotnou. Může odebírat body za porušování Školního řádu a kázeňské přestupky, nemůže však body přidávat. Rovněž může ukládat některé tresty a vyhazovat studenty k jezeru za nevyhovující chování na chatu. Podílí se na kontrolní činnosti kontrolou bradavických chatů (pokud je prováděna) a může též řešit některé administrativní věci koleje po domluvě s kolejním ředitelem.

Je podřízen přímo Řediteli koleje. Jestliže prefekt jde příkladem ostatním studentům, jde primus příkladem všem prefektům. Pokud primus neplní své povinnosti a pokyny uložené Ředitelem koleje, či zneužívá své pravomoce, může být z rozhodnutí Ředitele koleje nebo ředitele školy zbaven funkce.

Primusem se může stát student po dokončení 3. a vyššího ročníku. Primus se zavazuje ke zvýšené aktivitě a denní pomoci kolejnímu řediteli.

Primuse navrhuje Ředitel koleje a schvaluje vedení školy, rovněž může být zveřejněna anketa pro studenty i pedagogy, která o tomto místě rozhodne. Prefekt zůstává ve funkci do doby odvolání kolejním ředitelem, který musí uvést vedení školy důvody k odvolání, nebo do doby, kdy se sám rozhodne funkci dále nevykonávat, což by mělo být v průběhu prázdnin, ne ve školním roce. V případě změny KŘ je tento oprávněn navrhnout nového primuse dle vlastní volby.

5.4 Knihovník

Funkce knihovníka je zvláštní funkcí mezi studenty. Knihovníkem se může stát student s velmi dobrou znalostí českého jazyka (vyžaduje se schopnost gramatické a stylistické opravy). Tato osoba je podřízena správci knihovny, profesorům a vedení školy. Hlavní pracovní náplní je oprava textů do školní knihovny. Knihovník musí zaručit bezchybnost všech knih! Občas se jedná i o drobné úpravy samotné knihovny (grafická část, obsah). Knihovníkovi mohou být uloženy za jeden měsíc maximálně čtyři texty na opravu, za které může získat odměnu do 100 galeonů. Knihovník je ovšem také stále studentem, a tudíž musí plnit všechny povinnosti jako obyčejní studenti. Tato funkce se považuje pouze jako výpomoc škole ve volném čase.

Knihovníkem se nemůže stát jiný funkcionář koleje (PP)

5.5 Profesor

Funkce Profesora je základní funkcí ve Škole čar a kouzel. Profesor je postaven výše než kterýkoliv student, sám je ovšem podřízen Vedení školy a kontrolován inspektory. Při přijetí je mu automaticky přidělen kabinet, ve kterém si smí hospodařit pouze on sám a kde může odpovídat na dotazy studentů či kolegů. Je povinen vypracovat osnovy předmětu, který vyučuje a řídit se jimi. Tyto osnovy nesmí celé zkopírovat z jiného webu ani použít učebnice jiných internetových škol bez svolení jejich majitelů. Pokud profesor spatřuje v jednání některého studenta porušování Školního řádu má právo udělit mu Školní trest či odebrat body. Sám je povinen dodržovat školní řád a nařízení ředitele školy. Profesor nesmí žádnou ze svých pravomocí zneužívat, pokud se tak stane, hrozí mu až vyloučení ze Světa čar a kouzel.

O předběžném přijetí profesora rozhoduje vedení školy na základě vlastních referencí či referencí vyučujících profesorů, o jeho přijetí do zkušební doby rozhoduje na základě zaslaných materiálů a hodnocení ze strany inspektorů a zástupce ředitele ředitelka školy.

O přijetí do trvalého poměru rozhodují na základě hodnocení ve zkušební době inspektoři školy.

5.6 Správce soutěží

Funkce Správce soutěží je základní funkcí ve Škole čar a kouzel. Správce soutěží organizuje klasické soutěže a zodpovídá též za vypisování soutěží ostatními organizátory, soutěže jim schvaluje a kontroluje správnost zadání. Soutěž vypisuje minimálně 2-3 na každý měsíc. Tyto soutěže je povinen průběžně hodnotit tak, aby nebyly vedeny stížnosti studentů na pozdní obodování, nejpozději do týdne od jejího doručení, krom případů, kdy je přímo v zadání soutěže ohlášeno hromadné hodnocení po skončení soutěže.

Funkce správce soutěží nemusí být ve škole vypsána, případně ji může nahradit některý z inspektorů nebo administrativní správce pouze formou kontroly soutěží jednotlivých organizátorů.

5.7 Organizátor soutěží

Funkce Organizátor soutěží je vedlejší funkcí ve Škole čar a kouzel. Organizátor soutěží organizuje buď normální klasické soutěže nebo rychlosoutěže.
Klasické soutěže vypisuje organizátor klasických soutěží podle svého volného času, maximálně však jednu soutěž najednou, ve stejném čase. Tyto soutěže je povinen průběžně hodnotit tak, aby nebyly vedeny stížnosti studentů na pozdní obodování, nejpozději do týdne od jejího doručení (krom případů, kdy je v zadání soutěže předem oznámeno hromadné bodování na konci soutěže).
Rychlosoutěže vyhlašuje organizátor rychlosoutěží a jejich principem je vyhledávání informací na netu nebo v knihách a jsou časově omezené na 30 minut až 2 hodiny. Tyto soutěže jsou organizátoři povinni vyhodnotit bezprostředně po jejich skončení.
Organizátorem soutěží (jednoho nebo druhého typu) se může stát kterýkoliv zaměstnanec školy krom kolejních ředitelů po zaslání žádosti řediteli školy.

5.8 Správce kvízů

Funkce Správce kvízů je základní funkcí ve Škole čar a kouzel. Správce kvízů vypisuje každoročně soutěž ve vytváření kvízů, kterou průběžně hodnotí a kvízy vkládá do databáze tak, aby mohly být použité k luštění.

5.9 Ředitel koleje

Funkce Ředitele koleje je vyšší funkcí ve Světě čar a kouzel. Ředitel koleje je odpovědný za chod dané koleje, je nadřízen všem svým studentům, prefektům a primusovi. Řídí chod celé koleje a může organizovat některé kolejní soutěže, které mohou být vyhodnocovány a za které mohou studenti získávat galeony navíc. Ředitel koleje nesmí při výuce nadržovat své ani žádné jiné koleji a nesmí organizovat soutěže, jejichž výsledkem je zisk bodů. Případné zneužití jeho pravomocí bude projednávat vedení školy.

Kolejní ředitel je přímo podřízen řediteli školy a je jeho pravou rukou, je povinen pravidelně se starat o svoji kolej a také sledovat informace v kanceláři kolejních ředitelů.

Funkci kolejního ředitele může vykonávat profesor, lektor nebo profesor na přechodné penzi.

Funkce ředitele koleje je vzhledem k dlouhodobě malému zájmu profesorů o tuto funkci platná do doby, kdy chce z funkce sám odstoupit, tedy se nově jedná o funkci trvalou. Po skončení si kolejní ředitel najde svého zástupce, který jeho funkci převezme, pokud tak neučiní, bude vybrán nový kolejní ředitel z řad zájemců vedením školy.

V situaci, kdy klesne počet zájemců ochotných vykonávat funkci kolejního ředitele z řad profesorů pod jistou hranici nebo pokud se kolejnímu řediteli některé koleje nepodaří nalézt žádného ochotného a schopného zástupce, může ředitel školy vyhlásit takzvaný nouzový stav.

Za nouzového stavu bude funkce kolejního ředitele nabídnuta všem více či méně aktivním zaměstnancům, tedy profesorům, lektorům a profesorům či inspektorům na penzi, takže se mohou dobrovolně nabídnout vykonávat tuto funkci, která za nouzového stavu bude jednodušší a nebude obsahovat výplatní a hodnotící povinnosti a bude spočívat především v korigování případných akcí a dění na kolejce, přičemž v této činnosti bude pomáhat primus a jeden prefekt, kteří budou zodpovídat především za dění na kolejce.

Protože ale nouzový stav bude vyhlášen pro všechny koleje, aby to bylo férové, zjednoduší se činnost i stávajícím kolejním ředitelům, proto by se kolejní ředitel měl vždy snažit schopného zástupce za sebe najít.


5.10 Inspektor

Funkce Inspektora je zvláštní funkcí. Tato osoba (případně osoby) je pověřena především kontrolou učiva a prací profesorů (kromě vedení školy, tedy ředitele a jeho zástupců), především co se týká výuky, a prací s novými profesory. Podle zaměření celý Školní rok namátkově kontroluje výuku ve třídách a v případě vysoké kvality učiva může příslušného pedagoga navrhnout na přidělení prémií. Za nízkou kvalitu naopak hrozí sankce v různé výši. Kontroluje docházku profesorů a sleduje odučené hodiny. Sleduje rovněž přidělování bodů za výuku.

Inspektor se rovněž podílí na rozhodování o právu učit povinný předmět a na přijímacím řízení profesorů hodnocením jejich materiálů.

Inspektor nemůže působit jako profesor vzhledem k velké vytíženosti i k tomu, že by zde docházelo k takzvanému konfliktu zájmů. Jednotliví nspektoři jsou podřízeni přímo hlavnímu inspektorovi (pokud je tento jmenován, v opačném případě přímo řediteli školy), který organizuje jejich činnost, nepřímo řediteli školy. Hlavní inspektor je podřízen přímo řediteli školy.

Inspektorem se může stát profesor nebo profesor na penzi, velmi výjimečně v nouzové situaci student alespoň 5. ročníku, který vykonával svědomitě alespoň dva roky práci primuse nebo prefekta. Tato možnost musí být samozřejmě nabídnuta ve znění inzerátu.

5.11 Zástupce ředitele

Funkce Zástupce ředitele je druhou nejvyšší funkcí školy. Pomáhá řediteli školy při vytváření programů pro chod školy, pravidel a ostatních záležitostí týkajících se provozu. V době jeho nepřítomnosti řeší problémy, které vyžadují okamžitý zásah a pomáhá řediteli při řešení vážnějších kázeňských prohřešků zaměstnanců. Podílí se na přijímání nových profesorů a řešení problémů s jejich přestupky. Zástupce ředitele může a nemusí vykonávat pedagogickou činnost, tedy výuku ve svém předmětu.

Je jmenován ředitelem školy.

Zástupce ředitele je přímo podřízen a zodpovídá se pouze řediteli školy.

5.12 Ředitel

Funkce Ředitel je nejvyšší funkcí školy. Zodpovídá za chod celé školy a jsou mu podřízeni všichni zaměstnanci. Ředitel určuje pravidla výuky i chování a řídí společně se svým zástupcem (zástupci) celý program školy. Má poslední slovo a právo veta, to znamená že může z pozice své funkce udělovat výjimky z pravidel sobě i ostatním zaměstnancům. Společně s Pedagogickou radou a svými zástupci rozhoduje o příjmu nových profesorů a ostatních zaměstnanců.

Ředitel školy může a nemusí vykonávat pedagogickou činnost.

5.13 Duch

Funkce ducha je zvláštní funkcí. Duchem se stávají obyvatelé školy, kteří dlouhodobě či nastálo nemohou pravidelně navštěvovat výuku, např. při omezeném přístupu na net nebo při směnovém pracovním procesu a splňují níže uvedené požadavky. Duchové se již nemohou vrátit mezi normální obyvatele školy, jedná se tedy o funkci trvalou.
Duchové ztrácejí hmotný majetek i peníze a body, mohou však pomocí mimosmyslového vnímání komunikovat s obyvateli školy pomocí sov a také mohou navštěvovat chaty a fóra. Nemohou se zúčastňovat výuky ani další činnosti školy, jako jsou soutěže, souboje, brigády apod.

Duchem se může stát:
1. obyvatel školy, který alespoň 3 roky aktivně studoval (nebo pracoval) ve škole, to znamená student na začátku 4. ročníku, zaměstnanec po 2 letech studia a 1 roce výuky, nebo student zaregistrovaný minimálně 2 kalendářní roky a dosáhnuvší alespoň druhého ročníku ve výuce.
Žádost o "funkci" se zasílá na začátku nebo během prázdnin kolejnímu řediteli, který se zařazením mezi kolejní duchy musí souhlasit, u zaměstnanců řediteli školy.
Duch, který se ani jednou za školní rok do školy nepřihlásí (u zaměstnanců ani jednou za dva kalendářní roky), bude smazán za neaktivitu.
Vzhledem k tomu, že celkový počet duchů koleje (kromě zaměstnanců) je 5, může kolejní ředitel ve výjimečném případě navrhnout na smazání i aktivního ducha, pokud je o jeho místo zájem dalším studentem, který si místo zaslouží více.

5.14 Profesor na penzi - Novela od 1.3.2024

Funkce penzionovaného profesora je zvláštní funkcí s mnoha pravidly.

Existují 3 druhy penze, dočasná, přechodná a trvalá.

Dočasná penze je určena profesorům, kteří se na krátký čas (jeden školní rok) z vážných zdravotních či pracovních důvodů nemohou účastnit pravidelné výuky. Výjimečně ze zdravotních důvodů může být prodloužena na jeden kalendářní rok.

Tato penze nahrazuje studentské zmražení účtu, které zaměstnanec nemůže provést, ale je vázána na pravidelné přihlašování a občasnou pomoc škole. Je nutné si o ni zažádat na začátku školního roku, aby nebyli poškozeni přihlášení studenti, ze zdravotních důvodů, kdy je zaměstnanec například hospitalizován, samozřejmě i během roku, tam potom je situace jiná.

Tento dočasně penzionovaný profesor nemá žádné pravidelné povinnosti a má také menší povinnost přihlášení do školy, tedy jednou týdně, při zdravotních potížích dle možnosti.

O tuto penzi lze zažádat při vzniku těžkostí a není závislá na odučených letech, kromě zkušebního pracovního poměru, v něm o ni není možné zažádat. Profesor na dočasné penzi může dál vykonávat funkci kolejního ředitele, pokud ji předtím vykonával a byl pro daný rok již zvolen, nebo škole pomáhat jinak - famfrpál, NKÚ, OVCE.


Přechodná penze je určena především profesorům, kteří na nějaký kratší čas nemohou vykonávat svoji práci, ale plánují se do své původní funkce zase vrátit.

Tento přechodně penzionovaný profesor nemá žádné pravidelné povinnosti, je mu vyplácen symbolický plat, je ale povinen se zapojovat nepravidelně do dění ve škole, např. podílet na organizaci některé akce, plesu, zábavy, zorganizovat semináře pro studenty i zaměstnance, zapojit se do famfrpálového týmu (minimálně 3 zápasy za rok), hodnocení vstupních esejí/testů (minimálně 1/3), organizace NKÚ nebo se zapojit jako organizátor RS. Může též v případě nouze a potřeby vykonávat funkci kolejního ředitele, pokud stávající požádá o dočasku nebo není mezi profesory nikdo, kdo by byl funkci ochoten přijmout.

Přechodně penzionovaný profesor je povinen se alespoň jednou týdně přihlásit do školy a také sledovat ředitelnu.

O přechodné penzionování lze požádat pouze po ukončení školního roku na další období, pokud je toto období delší než 2 školní roky, bez možnosti návratu ke svým bývalým třídám. Po 2 kalendářních letech také končí "rezervace" předmětu, který tento profesor vyučoval a v případě zájmu je na předmět přijat nový profesor, takže pokud se předmět obsadí v přijímacím řízení, nemůže se již profesor vrátit k výuce svého bývalého předmětu.

O tuto penzi lze zažádat po odučení minimálně 5 školních let v kuse. Nelze o ni ale zažádat v případě, že profesor ve svém posledním roce opakovaně neplnil své vyučovací povinnosti a obdržel více než 2 pořadové tresty.

Penzionovaný profesor, který nebude plnit žádné povinnosti, obdrží na konci roku finanční pokutu 1/2 svého platu a pokud se toto neplnění povinností bude opakovat, stává se automaticky duchem.

Přechodná penze je přidělována na dobu maximálně 4 školních let, po jejich uplynutí je profesor povinen se do výuky vrátit nebo požádat a stálou penzi, bez možnosti návratu ke svému profesorskému povolání (kromě lektora).

Profesor, který se vrací z přechodné penze do aktivní výuky, je povinen odučit minimálně 3 školní roky, než může požádat znovu o přechodnou penzi, tedy není možné střídavě jeden rok učit, jeden rok být v penzi a zase jeden rok neodučit apod.


Stálá penze je určena profesorům, kteří se již nemohou (nebo nechtějí) podílet na výuce svého předmětu a již se k této výuce nebudou chtít vrátit.

Dělí se na aktivní a pasívní penzi.

Aktivní penze je určena především profesorům, kteří již nemohou vykonávat svoji práci, ale chtějí se nadále podílet na činnosti na hradě.

Tento penzionovaný profesor nemá žádné pravidelné povinnosti, je mu vyplácen symbolický plat, je ale povinen se zapojovat nepravidelně do dění ve škole (viz přechodná penze). Může též v případě nouze a potřeby vykonávat funkci kolejního ředitele, pokud stávající požádá o dočasku nebo není mezi profesory nikdo, kdo by byl funkci ochoten přijmout.

O tuto penzi lze zažádat po odučení minimálně 5 školních let v kuse. Nelze o ni ale zažádat v případě, že profesor ve svém posledním roce opakovaně neplnil své vyučovací povinnosti a obdržel více než 2 pořadové tresty.

Pasívní penze je určena profesorům, kteří se již nemohou z časových a nebo jiných důvodů zúčastňovat pravidelného života hradu. Tato penze je již trvalá a nelze se již vrátit ke svému vyučovanému předmětu jako profesor, může se ale vrátit jako lektor svého nebo jiného vyučovaného předmětu.

Tento profesor již nemá žádné povinnosti, pracovní nebo přihlašovací, nicméně i on, stejně jako duch, je povinen se přihlásit minimálně jednou ročně do školy.

O tuto penzi lze zažádat po odučení minimálně 7 školních let v kuse, přejitím z přechodné či stálé aktivní penze po dvou letech jejího konání v případě ztráty zájmu o další vyučování nebo je do ní profesor převeden pro opakované neplnění povinností aktivně penzionovaného profesora.

O aktivní či pasívní penzionování lze požádat pouze po ukončení školního roku.

5.15 Inspektor na penzi

Funkce penzionovaného inspektora je zvláštní funkcí.

Přechodná penze je určena inspektorům, kteří na nějaký kratší čas nemohou vykonávat svoji práci, nebo chtějí skončit s pravidelnou činností nastálo, ale stále se chtějí částečně zapojovat do plnění inspektorských povinností.

Tento přechodně penzionovaný inspektor nemá žádné pravidelné povinnosti, tedy neplní kontrolní dny, je mu vyplácen symbolický plat, je ale povinen se zapojovat nepravidelně do práce inspektorů plněním některých nedělních kontrolních aktivit.

Přechodně penzionovaný inspektor je povinen se alespoň jednou týdně přihlásit do školy a také sledovat kancelář inspektorů.

O přechodné penzionování lze požádat pouze po ukončení školního roku na další období po plnění inspektorské funkce minimálně 6 školních roků.

Stálá penze je určena inspektorům, kteří se již nemohou nebo nechtějí podílet na chodu školy.

Penzionovaným se může stát inspektor, který vykonával svoji funkci minimálně 8 školních roků v kuse (minimálně 6 jako inspektor a 2 jako přechodně penzionovaný) a již se nemůže z časových a nebo jiných důvodů zúčastňovat pravidelného života hradu.

Tento inspektor již nemá žádné povinnosti krom přihlášení minimáně jednou ročně do školy.

O penzionování lze požádat pouze po ukončení školního roku.

5.16 Lektor

Funkce lektora je zvláštní funkcí.

Je určena penzionovaným profesorům, kteří se chtějí znovu zapojit zapojit do výuky svého bývalého nebo jiného předmětu.

Lektor vypisuje kurzy, které se odlišují od pravidelných hodin především možným nepravidelným konáním hodin, jejich menším počtem, případně dalšími odlišnostmi dle požadavků lektora.

O přidělení funkce lektora je možné zažádat během posledního měsíce výuky nebo o prázdninách minimálně 20 dní před odjezdem na hrad, spolu s konkrétní představou pravidel kurzu, jeho obsahu a počtu hodin. Profesoři, kteří se chtějí stát lektorem z trvalé penze, jsou povinni žádost podat již během posledního měsíce výuky, aby jejich rozhodnutí mohli schválit inspektoři.


6. Zisk zdrojů

6.1 Body

Body je možno získat pouze na hradě ve školním roce za vymýšlení a vyplňování kvízů, za soutěže, za hodiny, za aktivitu, dále jako odměnu za hádání hádanek, slov a další aktivity v Prasinkách či Odborných učebnách. Též je možné získat body za nejrůznější aktivity konající se příležitostně, jako ochrana hradu před kouzelnými tvory apod.
Celoroční bodová soutěž mezi kolejemi - Školní pohár - je vyhodnocena na konci každého školního roku. Body obyvatel jsou po ukončení každého školního roku vynulovány

6.2 Peníze

Peníze lze získat za kvízy, za články v oficiálních časopisech, za práci pro Hagrida, v Temném lese, na některých místech v Prasinkách nebo za některé soutěže organizované v průběhu prázdnin i školního roku. Peníze narozdíl od bodů nejsou na začátku školního roku nulovány, ale je z programových důvodů určen strop 100 000 galeonů, nad který nemůžete jít.

6.3 Majetek

Majetek lze získat nákupem v Příčné ulici, ve výjmečných případech i jako odměna za Soutěž, či jiné ocenění, v tombole nebo jako dárek od ostatních obyvatel hradu.

6.4 Karty

Karty jsou formou ocenění studentů i profesorů a lze je získat především za výuku (bronzové a stříbrné) a za kolejní aktivity (zlaté), profesoři za pěkné hodiny a vzorné plnění povinností. Kartu lze získat i formou dárku od ostatních obyvatel hradu nebo koupit v aukci karet, pokud někdo z obyvatel některou ze svých karet do aukce nabídne.


7. Platy

7.1 Profesoři

1. Za každou odučenou hodinu obdrží profesor plat 50 galeonů.
2. Pokud v měsíci profesor neodučí bez pádného důvodu alespoň 50% naplánovaných hodin, bude mu udělen pořadový trest (viz Výukový řád - sankce profesorů).
3. Pokud neodučí profesor ani jednu hodinu v měsíci bez pádného důvodu, bude mu strženo 1% z jeho celkových peněz a udělen pořadový trest (viz tamtéž).

7.2 Kolejní ředitelé

Kolejní ředitelé obdrží za každý měsíc plat 600 galeonů ke své profesorské činnosti

7.3 Inspektoři

1. Za každou celohodinovou hospitaci u začínajících nebo problémových profesorů obdrží inspektor plat 20-40 galeonů.
2. Za každý kontrolní den obdrží plat dle počtu hodin konaných v ten den
3. Za další činnost obdrží plat dle tabulek odměn jednotlivých činností
4. Hlavní inspektor obdrží za řízení a organizování činnosti ostatních inspektorů plat 600 galeonů za měsíc.

7.4 Organizátoři soutěží a kvízů

1. Za každou vypsanou dlouhodobou soutěž obdrží organizátor klasické soutěže automaticky plat 50 galeonů. Za každých 10 vyhodnocených soutěží (samozřejmě v termínu) dále obdrží 50 galeonů.
2. Správci rychlosoutěží obdrží plat 50 galeonů za každou vyhlášenou a ohodnocenou rychlosoutěž, která měla minimálně 5 účastníků, jinak bude plat snížen na 30 galeonů.
3. Správce kvízů obdrží plat 50 galeonů za každý vložený, opravený a obodovaný kvíz. Počet minimálně vložených kvízů za týden se řídí dohodou s ředitelem školy.
4. Pokud je jmenován správce soutěží, obdrží za svoji činnost navíc k platu za soutěže ještě 100-200 galeonů dle vytíženosti.

7.5 Administrativní správce

Podle vytíženosti obdrží administrativní správce plat 100-400 galeonů za měsíc.

7.6 Profesor/inspektor na penzi

Penzionovaný profesor/inspektor obdrží symbolický plat 200 galeonů.

7.7 Lektoři

1. Za každou odučenou hodinu obdrží lektor plat 50 galeonů.

8. Výplatní den


Platy jsou vypláceny vždy 5. následujícího měsíce pro všechny zaměstnance, kromě ledna, kdy je vyplácen plat za prosinec + leden a to 12. ledna (případný jiný termín je oznámen v ředitelně školy).

Tento den je též výplatní den pro vyplacení odměn kolejními řediteli.

Pokud kolejní ředitel z vážných důvodů (nemělo by to být rozhodně pravidlo) nemůže odměny své koleji přidělit ve výplatní den, je možné to udělat ještě následující den. Poté finanční příděly kř propadají!

 

Serverový čas 18:26:21 | Stránka načtena za 7 ms.
Created by Gobie & Studna & JiKo & JS © 2003 - 2024 | All rights reserved
| Nahoru | Zpět Verze 8.3